میزتلویزیون

تومان7,290,000

میز تلویزیون کالیگرافی ترکیب چوب و آهن با رنگ کوره ای سفید
ابعاد 170.35 در ارتفاع 45 سانتی متر