دیوارکوب کالیگرافی

تومان2,590,000

دیوارکوب کالیگرافی
آهن با آبکاری نقره
ابعاد ۶۰ سانتیتر