دیوارکوب کالیگرافی

تومان1,390,000

دیوارکوب کالیگرافی
آهن با آبکاری نقره
ابعاد ۶۰ سانتیتر