دیوارکوب کالیگرافی

تومان1,590,000

دیوارکوب کالیگرافی
آهن با آبکاری نقره
ابعاد ۶۰ سانتیتر