تابلو کالیگرافی رقص سماع

تومان1,490,000

تابلو کالیگرافی رقص سماع ترکیب چوب و آهن 
ابعاد ۷۵ در ۴۵
بربند دو چشم سر تا چشم نهان بینی